Λίστα από languages για προϊόντα από την Mlekovita μάρκα - Κόσμος

16 languages:

ΓλώσσαΠροιοντα*
en:1 80*
Πολωνική γλώσσα 61
Αγγλική γλώσσα 34
en:multilingual 26*
Γαλλική γλώσσα 22
en:2 20*
Γερμανική γλώσσα 7
Βουλγαρική γλώσσα 5
en:3 4*
Ρωσική γλώσσα 4
Ισπανική γλώσσα 3
en:4 2*
Ολλανδική γλώσσα 1
Ιταλική γλώσσα 1
Λιθουανική γλώσσα 1
Ρουμανική γλώσσα 1