Λίστα από καταστασεις για προϊόντα από την Mlekovita μάρκα - Κόσμος

36 καταστασεις:

ΚαταστασηΠροιοντα*
Οι μάρκες συμπληρώθηκαν 106
Να συμπληρωθεί 105
Οι φωτογραφίες μεταφορτώθηκαν 98
Το όνομα του προϊόντος συμπληρώθηκε 97
en:Packaging photo to be selected 96
Να επικυρωθούν οι φωτογραφίες 96
Τα διατροφικά στοιχεία συμπληρώθηκαν 93
en:Front photo selected 91
Να συμπληρωθεί η ημερομηνία λήξης 90
Να συμπληρωθούν τα χαρακτηριστικά 74
en:Nutrition photo selected 74
en:Origins to be completed 72
Οι φωτογραφίες συμπληρώθηκαν 67
Η ποσότητα συμπληρώθηκε 61
Να συμπληρωθεί ο κωδικός συσκευασίας 59
Τα συσταστικά συμπληρώθηκαν 56
Να συμπληρωθεί η συσκευασία 54
Η συσκευασία συμπληρώθηκε 52
en:Ingredients photo selected 52
Να συμπληρωθούν τα συστατικά 50
Ο κωδικός συσκευασίας συμπληρώθηκε 47
en:Ingredients photo to be selected 46
Να συμπληρωθεί η ποσότητα 45
Να συμπληρωθούν οι κατηγορίες 39
en:Origins completed 34
Τα χαρακτηριστικά συμπληρώθηκαν 32
en:Nutrition photo to be selected 23
Η ημερομηνία λήξης συμπληρώθηκε 16
Να συμπληρωθούν τα διατροφικά στοιχεία 13
Να συμπληρωθεί το όνομα του προϊόντος 9
Να μεταφορτωθούν οι φωτογραφίες 8
en:Front photo to be selected 7
en:Packaging photo selected 2
Οι φωτογραφίες επικυρώθηκαν 2
Να ελεγχθεί 1
Συμπληρώθηκε 1